Bli medlem

Alle som vil bli medlem må registrere seg her:

Vi har begrensete plasser på alle partier. Nye turnere er velkommen til å prøve noen ganger før de eventuelt registrerer seg.

All påmelding skjer via NGTF sin hjemmeside:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=226

Etter påmeldingen står det en kvitteringsmelding på skjermen. Noen dager etterpå vil du motta endelig bekreftelse om påmelding på mail.

MERK! Har en vært påmeldt før må en logge seg inn og velge knappen nytt parti. Etter å trykket på knappen får en opp partiet en kan melde seg på.

All betalingsinformasjon blir også sendt til din oppgitte epostadresse.

Medlemskontingent er kr. 300 i året. Treningsavgift kr. 450 per halvår.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Send epost til post@hommelvikturn.no eller ring Bente 926 24 276