Bli medlem

Ønsker du å bli medlem send epost til post@hommelvikturn.no.

All betalingsinformasjon blir også sendt til din oppgitte epostadresse.

Treningsavgift kr. 600 per semester, (vår jan-juni og høst aug-desember)

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Send epost til post@hommelvikturn.no eller ring Bente 926 24 276