Bli medlem

Ønsker du å bli medlem send epost til post@hommelvikturn.no.

All betalingsinformasjon blir også sendt til din oppgitte epostadresse.

Medlemskontingent er kr. 300 i året. Treningsavgift kr. 450 per halvår.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Send epost til post@hommelvikturn.no eller ring Bente 926 24 276