Bli medlem

Ønsker du å bli medlem send epost til post@hommelvikturn.no.

All betalingsinformasjon blir også sendt til din oppgitte epostadresse.

Medlemskontingent er kr. 300 i året.

Treningsavgift kr. 500 per semester, (vår jan-juni og høst aug-desember)

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon. Send epost til post@hommelvikturn.no eller ring Bente 926 24 276